OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

Storbritannien lämnar EU (brexit) den 31 januari 2020.

Brexit

EU och Storbritannien har kommit överens om ett utträdesavtal. Storbritannien lämnar EU (brexit) den 31 januari 2020 och är därmed inte längre ett EU-land. Avtalet innebär att det blir en övergångsperiod från och med den 1 februari 2020. EU och Storbritannien ska använda övergångsperioden till att enas om ett partnerskap för framtiden.

Övergångsperiod efter brexit

Utträdesavtalet som EU och Storbritannien har kommit överens om innebär att det blir en övergångsperiod. Övergångsperioden ska upphöra den 31 december 2020. Den kan dock förlängas en gång med högst ett till två år. Ett sådant beslut måste fattas gemensamt av EU och Storbritannien före den 1 juli 2020.

Under övergångsperioden kommer EU:s regelverk att fortsätta gälla för Storbritannien, vilket innebär att mervärdesskatt ska hanteras på samma sätt som före brexit vid handel med Storbritannien.

Efter övergångsperiodens slut

Efter övergångsperiodens slut kommer samma regler avseende mervärdesskatt att gälla för Storbritannien som för andra länder utanför EU.

Kompletterande information