OBS: Detta är utgåva 2020.11. Visa senaste utgåvan.

Förvärven kan antingen ske direkt eller genom incitamentprogram. Incitamentsprogram är vanliga och finns i många olika former. De riktar sig ofta till ledande befattningshavare, styrelseledamöter och andra nyckelpersoner. Programmens syfte är att motivera, behålla och belöna personal i företagen.

Uppdaterat