OBS: Detta är utgåva 2020.11. Visa senaste utgåvan.

En finansiell rapport består av olika delar. Årsredovisningslagarna anger hur de olika delarna ska utformas och vilka principer som ska beaktas när man upprättar en finansiell rapport. I redovisningsnormgivningen förtydligas det.