Här finns Skatteverkets kommentarer till relevanta rättsfall inom Skatteverkets verksamhetsområden. Här finns rättsfallskommentarer från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Äldre rättsfallskommentarer finns i Arkiv för Rättslig vägledning. Under fliken Alla år visas samtliga rättsfallsreferat som har beslutats, även de som inte längre är aktuella. Om fliken för 2024 saknas när du filtrerar på område visas för närvarande sådana rättsfallskommentarer som fortfarande kan vara aktuella under årsfliken då den senaste rättsfallskommentaren. Arbete pågår med att alltid visa det senaste året.