OBS: Detta är utgåva 2020.11. Visa senaste utgåvan.

Den som i sin näringsverksamhet har tagit emot ersättning kan under vissa förutsättningar bli ansvarig för de arbetsgivaravgifter som tas ut på ersättningen (59 kap. 10 § SFL). Följande förutsättningar måste vara uppfyllda:

  • Utbetalaren har befriats från skyldigheten att betala arbetsgivaravgifterna enligt 60 kap. 1 § SFL.
  • Betalningsmottagaren inte är godkänd för F-skatt.
  • Det anses uppenbart för betalningsmottagaren att utbetalaren inte insåg att den var skyldig att betala arbetsgivaravgifter. Samt att utbetalaren inte heller hade någon anledning att räkna med att arbetsgivaravgifter skulle betalas.

Ett beslut om ansvar enligt 59 kap. 10 § SFL ska meddelas samtidigt med beslutet om befrielse enligt 60 kap. 1 § SFL.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]