OBS: Detta är utgåva 2020.11. Visa senaste utgåvan.

Skatteplikten för förmåner i annat än pengar inträder i regel när förmånen utnyttjats eller har kommit den skattskyldiga till del. I vissa fall kan dock redan dispositionsrätten utlösa beskattning.

I vissa fall ska bestämmelserna om uttag ur näringsverksamhet tillämpas i stället för reglerna om förmånsbeskattning, t.ex. när en enskild näringsidkare tar ut en tillgång eller tjänst ur sin näringsverksamhet.