OBS: Detta är utgåva 2020.11. Sidan är avslutad 2020.

Brottsdatalagen kan beskrivas som en allmän reglering som gäller för alla behöriga myndigheter som behandlar personuppgifter i brottsbekämpande syfte. Den kompletteras av Skatteverkets brottsdatalag och tillhörande förordning som särskilt anger vad som gäller för sådan behandling i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet. Brottsdatalagen är subsidiär i förhållande till Skatteverkets brottsdatalag.