OBS: Detta är utgåva 2018.13. Sidan är avslutad 2020.

Brottsdatalagen kan beskrivas som en allmän reglering som i princip gäller för alla behöriga myndigheter som behandlar personuppgifter i brottsbekämpande syfte och den kompletteras av skattebrottsdatalagen som särskilt anger vad som gäller för sådan behandling i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet. Brottsdatalagen är subsidiär i förhållande till Skattebrottsdatalagen.