OBS: Detta är utgåva 2020.11. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket är beslutande myndighet i ärenden enligt gåvomottagarlagen, och förfarandereglerna finns huvudsakligen i förvaltningslagen.

Under Andra ämnesområden finns de materiella reglerna om godkännande av gåvomottagare.

Skatteverket är beslutande myndighet

Det är Skatteverket som är beslutande myndighet vid tillämpning av gåvomottagarlagen (4 § GML). Det gäller alla beslut som kan behöva fattas i samband med tillämpning av lagen, till exempel

Om den som beslutet gäller begär omprövning eller överklagar Skatteverkets beslut, är det också Skatteverket som fattar beslut.

Förfarandereglerna finns i framför allt i förvaltningslagen

Förutom föreläggandebestämmelsen i 13 § GML saknar gåvomottagarlagen särskilda förfaranderegler vid utredning och beslutsfattande. Det är därför förvaltningslagen förfaranderegler som gäller i dessa delar. Det omfattar bland annat regler om

Beslut som gäller omedelbart

Ett beslut om återkallelse av ett godkännande gäller omedelbart även om den som beslutet gäller begär omprövning eller överklagar Skatteverkets beslut (15 § GML). Detsamma gäller beslut om kontrollavgift (se 19 § GML).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2019:453) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva [1] [2] [3] [4]