OBS: Detta är utgåva 2020.14. Visa senaste utgåvan.

Ett vitesföreläggande är en tvångsåtgärd som ger Skatteverket en möjlighet att förstärka ett föreläggande genom att adressaten kan tvingas betala ett visst belopp om föreläggandet inte följs.

Förelägganden utan vite regleras huvudsakligen i 37 kap. SFL och den hanteringen skiljer sig från vitesförelägganden.