OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

SLP ska deklareras enligt bestämmelserna i SFL. För staten gäller dock särskilda regler.

Reglerna i skatteförfarandelagen gäller för SLP

För SLP gäller bestämmelserna i SFL för förfarandet (5 § första stycket SLPL). Detta innebär bl.a. att underlaget för SLP redovisas i inkomstdeklarationen, att underlaget fastställs vid beslut om slutlig skatt och att reglerna om omprövning, överklagande och skattetillägg är tillämpliga på SLP. Det innebär också att SLP ska beaktas vid debiteringen av den preliminära skatten.

Även ett negativt underlag för SLP ska redovisas i inkomstdeklarationen.

Underlaget för SLP ska alltså inte tas upp i arbetsgivardeklarationen.

Läs mer om reglerna i skatteförfarandelagen under Förvaltningsrätt & förfarande.

Särskilda regler för staten

Staten betalar SLP på sina pensionskostnader i en särskild ordning (5 § andra stycket SLPL och förordningen [1991:704] om fastställande av särskild löneskatt på statens pensionskostnader).

Beskattningsår m.m.

De termer och uttryck som används i SLPL har samma betydelse som i inkomstskattelagen. Med beskattningsår för staten, regioner, kommuner och kommunalförbund avses kalenderår. Med beskattningsår för svenska handelsbolag och EEIG avses räkenskapsåret (4 § SLPL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (1991:704) om fastställande av särskild löneskatt på statens pensionskostnader [1]
  • Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader [1] [2] [3]