OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

För SLP gäller bestämmelserna i SFL för förfarandet (5 § första stycket SLPL). Detta innebär bl.a. att underlaget för SLP redovisas i inkomstdeklarationen, att underlaget fastställs vid beslut om slutlig skatt och att reglerna om omprövning, överklagande och skattetillägg är tillämpliga på SLP. Det innebär också att SLP ska beaktas vid debiteringen av den preliminära skatten.

Underlaget för SLP ska alltså inte tas upp i arbetsgivardeklarationen.

Även ett negativt underlag för SLP ska redovisas i inkomstdeklarationen. Upphör en arbetsgivare att existera, exempelvis genom likvidation, finns ingen möjlighet till återbetalning av den särskilda löneskatten motsvarande det negativa underlaget.

Staten betalar SLP på sina pensionskostnader i en särskild ordning (5 § andra stycket SLPL och förordningen (1991:704) om fastställande av särskild löneskatt på statens pensionskostnader).

De termer och uttryck som används i SLPL har samma betydelse som i inkomstskattelagen. Med beskattningsår för staten, landstingskommuner, kommuner och kommunalförbund avses kalenderår. Med beskattningsår för svenska handelsbolag och EEIG avses räkenskapsåret (4 § SLPL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (1991:704) om fastställande av särskild löneskatt på statens pensionskostnader [1]
  • Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader [1] [2] [3]