OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

Här kan du läsa de allmänna reglerna om skattereduktioner. Det som är specifikt läser du om under respektive skattereduktion.

Grundläggande bestämmelser

En skattereduktion innebär att den uträknade skatten minskas med ett belopp motsvarande det man får i skattereduktion. Skattereduktion för rot- och rutarbete och mikroproduktion av förnybar el ska man begära i inkomstdeklarationen. Övriga skattereduktioner medges automatiskt av Skatteverket i samband med beslut om slutlig skatt.

Regler om skattereduktionerna finns i 67 kap. IL förutom skattereduktionen för kommunal fastighetsavgift som finns i en egen lag: lag (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift.

Avräkningsordning

Skattereduktionerna räknas av mot skatten i en i lagen bestämd ordning (67 kap. 2 § IL och 56 kap 7§ SFL). Ordningen är följande:

 • kommunal fastighetsavgift för pensionärer m.fl.
 • sjöinkomst
 • allmän pensionsavgift
 • jobbskatteavdrag (arbetsinkomst)
 • sjukersättning och aktivitetsersättning

Nytt: 2020-11-27

 • regional skattereduktion – vissa områden
 • underskott av kapital
 • rot- och rutarbete
 • gåvor
 • mikroproduktion av förnybar el.

Skattereduktionerna räknas av mot kommunal inkomstskatt, statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt.

Nytt: 2020-11-27

Skattereduktionen för jobbskatteavdrag, sjukersättning och aktivitetsersättning samt för personer som bor i vissa områden ska dock endast räknas av mot kommunal inkomstskatt.

Tidigare:

Skattereduktionen för sjukersättning och aktivitetsersättning och jobbskatteavdraget ska dock endast räknas av mot kommunal inkomstskatt.

Outnyttjade skattereduktioner kan inte sparas

En skattereduktion som inte kan utnyttjas får inte sparas till kommande beskattningsår.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
 • SFS 2008:826 [1]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]