OBS: Detta är utgåva 2020.15. Sidan är avslutad 2023.

Fakturering kan ske i vilken valuta som helst. I mervärdesskattelagen finns därför regler om vilken valuta mervärdesskattebeloppet ska anges i, hur omräkning ska ske och vilka växelkurser som får användas.