OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

Fakturering kan ske i vilken valuta som helst. I mervärdesskattelagen finns därför regler om vilken valuta mervärdesskattebeloppet ska anges i, hur omräkning ska ske och vilka växelkurser som får användas.