OBS: Detta är utgåva 2020.15. Sidan är avslutad 2023.

.

Skyldighet att föra anteckningar

Den som handlar med vissa begagnade varor är skyldig att föra anteckningar om de mottagna varorna (5 § lag om handel med begagnade varor).

Skyldigheten att föra anteckningar gäller handel med följande begagnade varor:

 • naturpärlor, naturliga och syntetiska ädelstenar samt föremål som helt eller till väsentlig del består av guld, silver eller platina
 • mopeder, cyklar och motorsågar
 • fritidsbåtar, utombordsmotorer, kanoter, windsurfingbrädor och liknande
 • kameror och videokameror med fototeknisk kringutrustning samt ur och kikare
 • datorer, komponenter till datorer och kringutrustning till datorer
 • radio- och televisionsapparater, videobandspelare, musikanläggningar och musikinstrument
 • föremål som helt eller till väsentlig del består av koppar, mässing, tenn eller brons
 • vapen med undantag av sådana skjutvapen som omfattas av vapenlagen (1996:67)
 • mobiltelefoner och telefaxapparater
 • navigationsinstrument och kommunikationsradioapparater
 • skidutrustning med undantag för kläder
 • målningar, teckningar, grafik och skulpturer
 • konstalster av glas, porslin och annan keramik (2 § förordningen om handel med begagnade varor).

Undantag från anteckningsskyldigheten

Det finns ingen skyldighet att föra anteckningar om det sammanlagda värdet på varorna understiger ett mindre värde. Undantaget gäller dock inte de varor som räknas upp i första punkten (3 § förordningen om handel med begagnade varor). Det innebär att den som handlar med naturpärlor, naturliga och syntetiska ädelstenar samt föremål som helt eller till väsentlig del består av guld, silver eller platina är skyldig att föra anteckningar även om det är fråga om ett mindre värde på varorna.

Anteckningar om mottagna varor

Handlaren ska göra anteckningarna på särskilda i kronologisk ordning numrerade inköpsnotor. Anteckningarna ska innehålla följande uppgifter:

 • datum när varorna togs emot
 • varornas art och beskaffenhet samt antal, storlek, mängd eller vikt
 • varornas fabrikat och tillverkningsnummer eller andra särskilda kännetecken
 • det överenskomna priset för varorna eller, om det inte är fråga om inköp, villkoren för att varorna ska få överlämnas
 • namn och postadress för den som har överlämnat varorna samt, om denne inte är känd för handlaren, även personnummer och typ av identitetshandling (9 § förordningen om handel med begagnade varor).

Rikspolisstyrelsen har meddelat föreskrifter om handel med begagnade varor (RPSFS 2009:3 FAP 572-2).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Lag (1999:271) om handel med begagnade varor [1]

Övrigt

 • förordning (1999:272) om handel med begagnade varor [1] [2] [3]
 • rpsfs 2009:3 fap 572-2 rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om handel med begagnade varor [1]
 • vapenlag (1996:67) [1]