OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

Intäktsränta kan även komma ifråga när kupongskatt återbetalas på grund av att kupongskatten tagits ut i strid mot EU-rätten. Läs mer om detta i avsnittet Kupongskatt.

Uppdaterat