OBS: Detta är utgåva 2020.15. Sidan är avslutad 2023.

Uthyrning av utrymme för reklam eller annonsering på fastigheter är skattepliktig (3 kap. 3 § första stycket 7 ML).

Skatteplikten gäller även om upplåtaren inte har vidtagit särskilda anordningar eller åtgärder för att möjliggöra reklamen. Vid upplåtelse i flera led av utrymme som är avsett för reklam eller annonsering på fastighet gäller skatteplikt i samtliga led.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]