OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

Den som ska vara registrerad för mervärdesskatt ska lämna en periodisk sammanställning vid EU-handel med varor och vissa tjänster.

Nytt: 2020-09-21

Storbritannien lämnade EU (brexit) den 31 januari 2020 och är därmed inte längre ett EU-land. EU och Storbritannien har kommit överens om ett utträdesavtal. Utträdesavtalet innebär att det blir en övergångsperiod. Under övergångsperioden ska redovisning ske som före brexit. Övergångsperioden upphör den 31 december 2020. Läs mer om hur redovisning i periodisk sammanställning påverkas efter övergångsperiodens utgång på sidan Storbritannien och Brexit.