OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

En konkursförvaltare får föra konkursgäldenärens talan i beskattningsmål, i varje fall om utgången i målet kan få betydelse för utdelningen i konkursen (RÅ 1979 1:81och RÅ 1981 1:20).

Trots den sekretess som gäller för Skatteverkets revisionsverksamhet får man lämna en uppgift i en revisionspromemoria till förvaltaren i den reviderades konkurs. Skatteverket får ställa villkor som begränsar förvaltarens rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den (27 kap. 8 § tredje stycket Offentlighets- och sekretesslagen [2009:400]).

Läs mer om vem som är part i ärenden och behörig att företräda konkursboet på sidan Behörig företrädare.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1979 1:81 [1]
  • RÅ 1981 1:20 [1]

Lagar & förordningar

  • Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) [1]