OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

Vid slutlig skatt tar Skatteverket normalt ut ett skattetillägg med 40 procent. Vid annan skatt är den normala procentsatsen 20 procent.

Om den oriktiga uppgiften utgör ett periodiseringsfel ska en lägre procentsats tillämpas.

Normal procentsats vid slutlig skatt

När den uppgiftsskyldiga har lämnat en oriktig uppgift som rör slutlig skatt ska skattetillägget normalt tas ut med 40 procent av den skatt som inte skulle ha bestämts för den uppgiftsskyldiga om den oriktiga uppgiften hade godtagits (49 kap. 11 § SFL). Samma procentsats gäller även när ett underskott av näringsverksamhet eller tjänst har redovisats med ett för högt belopp.

I vissa situationer beräknas skattetillägget på ett annat underlag, se Vad den undandragna skatten kan bestå av.

Vad menas med slutlig skatt?

Vilka skatter och avgifter som omfattas av slutlig skatt framgår av 56 kap. 3 § SFL. Alla skatter och avgifter som omfattas av slutlig skatt kan dock inte ligga till grund för ett skattetilläggsbeslut.

Av de skatter och avgifter som nämns i 56 kap. 3 § SFL är det endast följande som kan ligga till grund för ett skattetillägg (49 kap. 11 § SFL).

  • kommunal och statlig inkomstskatt
  • statlig fastighetsskatt
  • avkastningsskatt på pensionsmedel (med ett undantag)
  • särskild löneskatt på pensionskostnader
  • kommunal fastighetsavgift.

Läs mer på sidan Vilka skatter och avgifter omfattas?

Normal procentsats vid annan skatt

Skattetillägg på annan skatt, såsom mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och punktskatt, tas normalt ut med 20 procent. Procentsatsen beräknas på skatt eller avgift som inte har redovisats eller på skatt som felaktigt har redovisats eller tillgodoräknats med ett för högt belopp.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Referenser inom skattetillägg