Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser. Under fliken Alla år visas samtliga ställningstaganden. Under respektive årsflik visas de ställningstaganden som är tillämpliga för det året och även tidigare år om ställningstaganden rör redan gällande lagstiftning, om det inte anges något annat i ställningstagandet.

2018-12-03 Prästlönefastigheter
2006-02-28 Byggrätt för parkeringshus
2008-09-10 Enkla byggnader använda för samhällsnyttiga ändamål
2016-12-19 Justering av riktvärdet vid närhet till mobilmast
2018-12-03 Enkla byggnader använda för samhällsnyttiga ändamål
2017-09-08 Byggnadstypen småhus och bostadsbegreppet
2019-01-29 Överlåtelse av rätt till ersättningskraft (frikraft)
2017-09-08 Värdeår för småhus
2017-09-08 Indelning och värdering av utomhuspool och poolhus
2018-10-19 Hyra för studentbostäder
2018-10-19 Markvärde för industrienhet som utgör 3D-fastighet
2019-08-26 Vertikalt genomgående vägg vid uppdelning av en byggnadskropp i flera byggnader vid fastighetstaxeringen
2018-12-03 Företagshälsovård
2017-09-08 Fastighets användning i strid mot gällande planbestämmelser
2017-09-08 Närhet till strand
2017-09-08 Husbåtar
2017-09-08 Klassificering av strand vid två skiften
2017-09-08 Justering för buller och kraftledning m.m. beträffande småhus på ofri grund och obebyggd tomtmark för småhus
2004-12-20 Byggnad på ofri grund på lantbruksfastighet
2018-10-19 Värdering av biltvättar med enbart tvättbås (självtvätt)
2018-10-19 Indelning av djursjukhus
2017-09-11 Tvåbostadshus sammanbyggda med enbostadshus
2017-09-08 Värde av s.k. återuppföranderätt vid indelning av tomtmark
2010-05-31 Kommunal fastighetsavgift – minskningen av avgiftsuttaget för nyproducerade småhus gäller inte arrendetomter
2018-10-19 Indelning av biogasanläggning
2018-10-19 Servitut avseende specialändamål
2018-12-03 Byggnader i anslutning till halkbanor
2020-09-22 Upphävande av ställningstagande ”Vertikalt genomgående vägg vid uppdelning av en byggnadskropp i flera byggnader vid fastighetstaxeringen”, dnr 202 348484-19/111
2005-06-03 Vattenfastigheter