OBS: Detta är utgåva 2020.4. Visa senaste utgåvan.

En begränsat skattskyldig person beskattas med kupongskatt på utdelning. Ränta beskattas inte och inte heller kapitalvinst på delägarrätter som förvaras på ett investeringssparkonto.

Utdelningar och räntor

En begränsat skattskyldig person beskattas för den löpande avkastningen på tillgångarna på investeringssparkontot enligt de vanliga regler som gäller för begränsat skattskyldiga. Det innebär att utdelning beskattas med kupongskatt (1 § KupL) och att ränta inte beskattas.

Om innehavaren av ett investeringssparkonto är obegränsat skattskyldig ska tillgångar som förvaras på kontot schablonbeskattas.

Kapitalvinster

Kapitalvinst på delägarrätter som förvaras på ett investeringssparkonto är inte skattepliktig (3 kap. 19 § andra stycket IL).

Kapitalvinst på kontofrämmande tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto är dock skattepliktig (3 kap. 19 § andra stycket IL och 42 kap. 38 § IL). Även den beräknade vinsten när investeringstillgångar förs över till ett investeringssparkonto är skattepliktig (3 kap. 19 § tredje stycket IL och 44 kap. 8 a § IL).

Information om vilka tillgångar som kan beskattas och hur den s.k. tioårsregeln ska tillämpas hittar du på sidan Avyttring och annan överlåtelse.

Obegränsat skattskyldig del av året

Om en person är obegränsat skattskyldig under en del av året ska schablonintäkt beräknas endast för den tid som innehavaren av investeringssparkontot har varit obegränsat skattskyldig. För den tid personen har varit begränsat skattskyldig gäller de regler som har beskrivits ovan.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster