OBS: Detta är utgåva 2020.4. Visa senaste utgåvan.

Genom att jämka korrigerar man avdragen ingående skatt så att avdraget motsvarar hur mycket en tillgång används i en skattepliktig verksamhet. På dessa sidor används ibland begreppet köp. Med köp förstås även import och unionsinterna förvärv.