OBS: Detta är utgåva 2020.4. Visa senaste utgåvan.

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på de beslut om skatt på kemikalier i viss elektronik som Skatteverket fattar. Skatteverkets övriga beslut enligt lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik (LSKE) omfattas inte av SFL:s bestämmelser.

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på beslut om skatt enligt LSKE

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på de beslut om punktskatt på kemikalier i viss elektronik som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i LSKE (15 § LSKE). Skatteverkets övriga beslut enligt LSKE omfattas inte av SFL:s bestämmelser.

Vilka beslut fattas med stöd av LSKE?

De beslut som fattas med stöd av LSKE är följande:

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik [1] [2] [3] [4] [5]