OBS: Detta är utgåva 2020.6. Sidan är avslutad 2020.

I fastighetstaxeringen delas all egendom inom en taxeringsenhet upp i värderingsenheter som värderas var för sig.