OBS: Detta är utgåva 2020.6. Visa senaste utgåvan.

Den 1 januari 2019 infördes regler i 24 kap. IL som begränsar avdragsrätten för ränteutgifter hos företag. Samtidigt infördes regler i 24 a kap. IL om att en viss del av leasingavgifterna ska behandlas som ränta vid finansiella leasingavtal.

Uppdaterat