OBS: Detta är utgåva 2020.8. Visa senaste utgåvan.

Ett företag ska redovisningsmässigt klassificera och värdera de olika poster som företaget redovisar i sin balans- och resultaträkning.

Läs under respektive post hur de olika posterna behandlas vid beskattningen.