OBS: Detta är utgåva 2020.8. Visa senaste utgåvan.

Ersättningar vid arbetskonflikt, t.ex. ”strejkersättning”, till en arbetstagare från den organisation som hen tillhör är skattefria (11 kap. 29 § IL).

Norskt streikebidrag ska inte beskattas i Sverige. Det är en utländsk motsvarighet till de ersättningar som nämns i 11 kap. 29 § IL. De termer och uttryck som används i IL gäller också motsvarande utländska företeelser om det inte anges eller framgår av sammanhanget att det bara är svenska företeelser som avses (2 kap. 2 § IL).

Eftersom ersättningen är skattefri finns inte någon skyldighet för utbetalaren att lämna arbetsgivardeklaration eller kontrolluppgift.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]