OBS: Detta är utgåva 2020.8. Visa senaste utgåvan.

Socialavgifter som intäkt av tjänst

I vissa fall ska tidigare avdragna egenavgifter och arbetsgivaravgifter tas upp som intäkt av tjänst (11 kap. 44 § IL).

Egenavgifter

I vissa fall ska man betala egenavgifter på inkomster i inkomstslaget tjänst. Vid beskattningen medges då ett schablonmässigt beräknat avdrag för beskattningsårets avgifter. Året därpå ska schablonavdraget återföras till beskattning och avdrag ska i stället medges med de faktiskt debiterade avgifterna.

Om de debiterade avgifterna sätts ned ska motsvarande belopp tas upp som inkomst av tjänst det beskattningsår då debiteringen ändras (12 kap. 36 § IL).

Allmänt avdrag får göras för debiterade egenavgifter som inte ska dras av i något av inkomstslagen. Om sådana avgifter sätts ned, ska motsvarande belopp tas upp i inkomstslaget tjänst det beskattningsår då debiteringen ändras (62 kap. 5 § tredje stycket IL).

Arbetsgivaravgifter

Den som är anställd av en utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige, kan i ett socialavgiftsavtal komma överens med arbetsgivaren om att den anställda själv ska redovisa och betala arbetsgivaravgifter i stället för att arbetsgivaren gör det.

Om de avdragna avgifterna sätts ned, ska motsvarande belopp tas upp i inkomstslaget tjänst det beskattningsår då debiteringen ändras (12 kap. 36 a § IL).

Utländska socialförsäkringsavgifter

Om utländska socialförsäkringsavgifter som tidigare dragits av som allmänt avdrag sätts ned ska motsvarande belopp tas upp i inkomstslaget tjänst det beskattningsår då debiteringen ändras (62 kap. 6 § andra stycket IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar