OBS: Detta är utgåva 2020.8. Visa senaste utgåvan.

En anställd har rätt till avdrag för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete och dubbel bosättning om hen övernattar på arbetsorten och avståndet mellan bostadsorten och arbetsorten är längre än 50 km. Utöver dessa krav måste de speciella förutsättningarna för tillfälligt arbete respektive dubbel bosättning vara uppfyllda.