OBS: Detta är utgåva 2020.8. Visa senaste utgåvan.

Bestämmelser om omprövning av Skatteverkets beslut finns i 66 kap. SFL. Möjligheten till omprövning och inom vilken tid det ska ske beror bl.a. på vem det är som har tagit initiativ till ärendet och om beslutet är till fördel eller till nackdel för den som ärendet gäller.

Uppdaterat