OBS: Detta är utgåva 2020.8. Visa senaste utgåvan.

Statslåneräntan är en referensränta som används vid vissa skattemässiga beräkningar.

Statslåneräntan vid utgången av november

Statslåneräntan är en referensränta som fastställs veckovis av Riksgälden.

Den statslåneränta som gäller vid utgången av november används vid vissa beräkningar av underlag för avkastningsskatt på pensionsmedel.

Kalenderåret

SLR vid utgången av november (%)

2019

- 0,09

2018

0,51

Genomsnittliga statslåneräntan

Den genomsnittliga statslåneräntan bestäms till ett belopp motsvarande det medelvärde som Riskgälden beräknat för året.

Den genomsnittliga statslåneräntan används vid vissa beräkningar av underlag för avkastningsskatt på pensionsmedel. Räntan används också av en arbetsgivare för att beräkna underlaget för SLP vid beräkningen av det schablonmässiga avdraget för en avsättning i balansräkningen.

Kalenderåret

Genomsnittlig SLR (%)

2019

0,03

2018

0,48

2017

0,51

2016

0,34

2015

0,58

2014

1,62

2013

2,01

2012

1,52

2011

2,57

2010

2,76

2009

3,10

2008

3,88

2007

4,13

2006

3,61

2005

3,24

2004

4,31

2003

4,39

2002

5,15

2001

4,97

2000

5,35

1999

4,88

1998

4,98

1997

6,47

1996

7,90

Referenser på sidan

Övrigt

  • Statslåneräntan på Riksgälden.se [1] [2]