OBS: Detta är utgåva 2020.8. Visa senaste utgåvan.

Regler om informationsutbyte i skatteärenden finns i EU-rätten, särskilda konventioner och bilaterala avtal. I dessa regelverk brukar skiljas mellan informationsutbyte på begäran, spontant informationsutbyte, automatiskt informationsutbyte, närvaro vid skatteutredning i annat land och samtidiga kontroller. I svensk lagstiftning finns kompletterande bestämmelser om förfarandet.

Uppdaterat