OBS: Detta är utgåva 2020.9. Visa senaste utgåvan.

När man gör en avsättning till en expansionsfond tas en expansionsfondsskatt på 22 procent ut. När expansionsfonden återförs återbetalas den tidigare inbetalda expansionsfondsskatten. Återbetalningen av skatten sker genom att motsvarande belopp dras av från den slutliga skatten (1 kap. 3 § och 65 kap. 8 § IL samt p. 7 av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till SFS 2018:1206).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]