OBS: Detta är utgåva 2020.9. Visa senaste utgåvan.

En partiell fission är en ombildning som är särskilt reglerad i inkomstskattelagen. Ett företag överlåter tillgångar till ett annat företag mot ersättning som lämnas till det överlåtande företagets ägare.

Nytt: 2020-07-01

Sidorna om partiell fission har skrivits om för att bli tydligare. Ändringarna beror inte på någon regelförändring.