OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

Om deklarationsupplysningar eller blanketter är otydliga eller innehåller fel ska Skatteverket i normalfallet befria från skattetillägg.

Deklarationsupplysningar är otydliga eller felaktiga

Om en felaktighet eller passivitet beror på att Skatteverkets deklarationsupplysningar är otydliga eller innehåller fel ska Skatteverket helt befria från skattetillägget.

Om det klart framgår att felet eller passiviteten inte beror på de otydliga eller felaktiga uppgifterna ska Skatteverket inte befria från skattetillägget.

Utgångspunkten är att felaktigheten beror på de felaktiga eller otydliga deklarationsupplysningarna om den uppgiftsskyldiga deklarerat i enlighet med vad som står i dessa. Om den uppgiftsskyldiga däremot deklarerat på ett sätt som avviker från deklarationsupplysningarna kan det inte antas att upplysningarna givit upphov till felaktigheten. Om till exempel Skatteverket felaktigt angivit att en viss inte avdragsgill kostnad ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag och den uppgiftssskyldiga gör direktavdrag för hela kostnaden saknas koppling mellan den felaktiga upplysningen och felaktigheten i deklarationen. När deklarationsupplysningarna inte följts kan det inte antas vara dessa som vilselett den uppgiftsskyldige.

Deklarationsblanketter är otydliga eller felaktiga

Om en felaktighet eller passivitet beror på att Skatteverkets deklarationsblanketter är otydlig eller innehåller fel ska Skatteverket helt befria från skattetillägget (jfr RÅ 1999 ref. 59).

Om det klart framgår att felet eller passiviteten inte beror på de otydliga eller felaktiga uppgifterna ska Skatteverket inte befria från skattetillägget.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1999 ref. 59 [1]

Referenser inom skattetillägg