OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

Personen ska ha varit ovetande om felet

Om ett fel i ett datorprogram innebär att den uppgiftsskyldige lämnar en oriktig uppgift kan det finnas skäl att befria, helt eller delvis, från ett skattetillägg. En förutsättning för att befrielse över huvud taget ska bli aktuell är att den uppgiftsskyldige varit ovetande om felet och att felet inte beror på att den uppgiftsskyldige hanterat datorprogrammet felaktigt.

Ursäktligt att man inte upptäckt programfelet

Det måste vara ursäktligt att den uppgiftsskyldige inte har upptäckt att datorprogrammet har orsakat felet i deklarationen.

Den uppgiftsskyldige ska ha kontrollerat rimligheten i lämnade uppgifter. Felet kan bara anses ursäktligt i sådana fall då det inte funnits någon anledning att reagera på de lämnade uppgifterna.

Referenser inom skattetillägg