OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

I folkbokföringen registrerar Skatteverket uppgift om moderskap, faderskap och föräldraskap. I de fall rättsförhållandet har fastställts i utlandet krävs att kraven för erkännande i Sverige är uppfyllda för att uppgiften ska kunna registreras.