Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser. Under fliken Alla år visas samtliga ställningstaganden som har beslutats, även de som inte längre ska tillämpas. Om fliken för 2024 saknas när du filtrerar på område visas för närvarande sådana ställningstaganden som fortfarande kan vara tillämpliga under årsfliken då det senaste ställningstagandet beslutades. Arbete pågår med att alltid visa det senaste året.

2016-10-24 Registrering av palestinskt medborgarskap och Palestina som födelseland i folkbokföringen
2019-05-20 Registrering i folkbokföringen av uppgifter om identitet, familj m.m. med stöd av handlingar från Afghanistan
2021-04-15 Behov av att behandla personuppgifter i folkbokföringsdatabasen om personer som aldrig har varit folkbokförda i Sverige
2020-03-30 Registrering i folkbokföringen av uppgifter om identitet, familj m.m. med stöd av handlingar från Somalia
2014-06-24 Folkbokföring för en EES-medborgare som är doktorand i Sverige
2019-06-17 Registrering i folkbokföringen av uppgifter om identitet, familj m.m. med stöd av handlingar från Bangladesh
2019-11-04 Registrering i folkbokföringen av uppgifter om identitet, familj m.m. med stöd av handlingar från Syrien
2016-10-26 Folkbokföring av ensamkommande barn och unga vid ett stödboende
2021-11-02 Upphävande av ställningstaganden Registrering i folkbokföringen av uppgifter om identitet, familj m.m. med stöd av handlingar från Afghanistan (Dnr 202 195764-19/111), Bangladesh (Dnr 202 188549-19/111), Eritrea (Dnr 202 249718-19/111), Irak (Dnr 131 563637-16/111), Somalia (Dnr 8-105664) och Syrien (Dnr 202 423415-19/111)
2021-06-23 Upphävande av ställningstagandet Registrering av civilstånd i folkbokföringen vid flytt till Sverige
2021-01-27 Upphävande av ställningstagandet Folkbokföring vid uppehållstillstånd kortare än ett år (Dnr 202 284594-17/111)
2019-06-17 Registrering i folkbokföringen av uppgifter om identitet, familj m.m. med stöd av handlingar från Eritrea
2018-05-21 Registrering av civilstånd i folkbokföringen vid flytt till Sverige
2017-07-07 Folkbokföring vid uppehållstillstånd kortare än ett år
2017-01-13 Registrering i folkbokföringen av uppgifter om identitet, familj m.m. med stöd av handlingar från Irak