OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

Om Skatteverket inte kan knyta en persons bosättning till en viss fastighet eller en kommun kan personen anses sakna känd hemvist.

Vad menas med ”utan känd hemvist”?

Om Skatteverket inte kan knyta en persons bosättning till en viss fastighet eller till en kommun med stöd av 7–13 §§ FOL och inte heller kan avregistrera hen som utflyttad enligt 20 § FOL, anses personen sakna känd hemvist (13 a § FOL). Personen ska då folkbokföras under rubriken ”utan känd hemvist” (4 § FOF).

Ingen adress ska registreras

När Skatteverket registrerar en person ”utan känd hemvist” kan någon folkbokföringsadress inte registreras eftersom det saknas en fastställd adress. Skatteverket ska normalt inte heller registrera en särskild postadress för personen.

Efter två år avregistreras personen som försvunnen

En person som oavbrutet under två år har saknat känd hemvist ska avregisteras från folkbokföringen som försvunnen med stöd av 21 § FOL.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Folkbokföringsförordning (1991:749) [1]
  • Folkbokföringslag (1991:481) [1] [2] [3] [4]