OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

Det finns idag tre typer av skyddade personuppgifter: skyddad folkbokföring. fingerade personuppgifter och sekretessmarkering. Skatteverket fattar beslut om skyddad folkbokföring och sekretessmarkering. Polismyndigheten fattar beslut om fingerade personuppgifter. Skyddad folkbokföring och fingerade personuppgifter regleras i lag och innebär särskilda rättsverkningar.

Att en person har en sekretessmarkering innebär inga särskilda rättsverkningar utan är endast en anteckning om att det kan antas att uppgifter om den sekretessmarkerade personen inte får lämnas ut på grund av sekretess. Ett beslut om att ge en person en sekretessmarkering går inte att överklaga.