OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

I skatteförfarandelagen framgår det vad som avses med en oriktig uppgift. För att kunna bedöma om det i ett enskilt fall har lämnats en oriktig uppgift måste man ta hänsyn till ett antal omständigheter.

Referenser inom skattetillägg