OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

En person under 18 år som är placerad i ett familjehem har möjlighet att byta till ett efternamn med anknytning till en familjehemsförälder.

Familjehemsförälders efternamn

En person under 18 år som är placerad i ett familjehem kan byta till ett efternamn för att åstadkomma namngemenskap med familjehemsförälder (11 § PNL). Med familjehemsförälder menas den som har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av barnets föräldrar eller någon annan som har vårdnaden om barnet (2 kap. 16 § SFB).

Det är barnets vårdnadshavare som ansöker om byte till en familjehemsförälders efternamn. Det krävs samtycke från den eller de vars namn ska förvärvas. Dessutom måste en domstol ha förklarat att namnbytet är förenligt med barnets bästa (34 § andra stycket PNL). Läs mer om ansökan och samtycke vid byte till en familjehemsförälders efternamn.

Vilka olika valmöjligheter finns?

Ett barn som har placerats i ett familjehem kan byta sitt efternamn till ett enkelt eller ett dubbelt efternamn som en familjehemsförälder bär.

Barnet kan också byta till ett dubbelt efternamn som är bildat av efternamn som respektive familjehemsförälder bär.

Det är även möjligt för barnet att byta till ett dubbelt efternamn som är bildat av det efternamn som barnet bär och ett efternamn som en familjehemsförälder bär.

Ett barn som är placerat i ett familjehem kan byta efternamn till ett efternamn med anknytning till en förälder enligt 9 § PNL. Barnet kan alltså byta tillbaka till en förälders efternamn om omständigheterna skulle förändras.

Exempel: byte till en familjehemsförälders efternamn

Alicia Hansson är placerad i ett familjehem. Den ena familjehemsföräldern bär efternamnet Nylander. Den andra familjehemsföräldern bär det dubbla efternamnet Hultgren Andrén. Vårdnadshavaren vill att Alicia ska ha ett dubbelt efternamn med anknytning till båda familjehemsföräldrarna.

Alicia kan förvärva följande dubbla efternamn med stöd av 11 § 2 PNL:

  • Nylander Hultgren
  • Nylander Andrén
  • Hultgren Nylander
  • Andrén Nylander.

För samtliga namnkombinationer gäller att namnen kan förenas med eller utan bindestreck.

Alicia kan dessutom, enligt 11 § 3 PNL, förvärva ett dubbelt efternamn som innehåller hennes efternamn, t.ex. Hansson Nylander, Hansson Hultgren eller Hansson Andrén.

Kompletterande information

Ansökan och avgifter

Referenser på sidan

Lagar & förordningar