OBS: Detta är utgåva 2021.10. Visa senaste utgåvan.

Nytt: 2021-06-21

Regeringen har lämnat propositionen Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021 (prop. 2020/21:207). Rättslig vägledning kommer att uppdateras när lagen har beslutats av riksdagen.