OBS: Detta är utgåva 2021.13. Visa senaste utgåvan.

En begränsat skattskyldig fysisk person är skattskyldig för inkomster från och avyttringar av privatbostads- och näringsfastigheter samt privatbostads- och näringsbostadsrätter i Sverige. Möjlighet till uppskov med kapitalvinsten finns.

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster