OBS: Detta är utgåva 2021.14. Sidan är avslutad 2023.

Finansiella tjänster och försäkringstjänster är undantagna från skatteplikt enligt 3 kap. 9 och 10 §§ mervärdesskattelagen (ML).