OBS: Detta är utgåva 2021.14. Visa senaste utgåvan.

Bokföringslagen reglerar när ett företag blir bokföringsskyldigt och när denna skyldighet upphör. Här får du veta hur ett bokföringsskyldigt företag fullgör sin skyldighet bl.a. när det gäller bokföring och arkivering. Du får också veta vilket räkenskapsår, språk och redovisningsvaluta som företaget får använda.