OBS: Detta är utgåva 2021.14. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska bevilja anstånd med betalningen om det är tveksamt hur stort belopp som kommer att behöva betalas.