Skatteverket får besluta om föreskrifter enligt särskilda bemyndiganden. Föreskrifterna är liksom lagar och förordningar bindande. De kungörs i Skatteverkets författningssamling (SKVFS). De publiceras här när de har beslutats men är inte gällande förrän de har kommit ut från trycket. Det kan förekomma fel i författningstexterna, kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Här finns alla föreskrifter som har gällt 2012 eller senare.

Register över Skatteverkets gällande föreskrifter

SKVFS 2021:15 Skatteverkets föreskrifter om konto- och värdefackssystem;
SKVFS 2021:26 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2022;
SKVFS 2021:27 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2022;
SKVFS 2021:28 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för sjömän för beskattningsåret 2022;
SKVFS 2021:29 Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2022 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2021:22 Skatteverkets föreskrifter om slutlig public service-avgift för kalenderåret 2020;
SKVFS 2021:23 Skatteverkets föreskrifter om preliminär public service-avgift för kalenderåret 2022;
SKVFS 2021:24 Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2022;
SKVFS 2021:25 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för beskattningsåret 2022;
SKVFS 2021:14 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2021 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2021:5 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2021 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2021:3 Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2021;
SKVFS 2021:2 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:2) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2020;